Per publicar a menú la pàgina de sol·licituds, posar aquest link a la navegació:

https://farmacia-pasteur.myshopify.com/apps/quote-request