Política de reemborsament

L'usuari té dret de desistiment i devolució. Per a això, s'ha de posar en contacte amb la Farmàcia Pasteur a través de correu electrònic a l'adreça:info@farmaciapasteur.com . Té un termini no superior als set (7) dies hàbils, comptant a partir de la recepció del producte.

Tal com indica la normativa legal vigent, no s'admet el desistiment i devolució de cap producte catalogat com Medicament, llevat que la causa sigui deguda a un trencament del producte durant el transport o bé, perquè s'hagi subministrat per error.

No s'admetrà la devolució d'aquells productes precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de seguretat, salut o higiene. Tampoc es poden retornar els productes que hagin estat desprecintats després de ser lliurats o no es retornin en el seu embalatge original (quan el producte estigui en bon estat).

El producte ha de ser enviat amb l'albarà, factura o comprovant de compra original, corrent a càrrec de l'usuari el cost directe de devolució del producte. La devolució es realitzarà, una vegada la Farmàcia Pasteur de l'aprovació, i envieu les instruccions per a la devolució. La devolució s'ha de fer en un termini màxim de 7 dies, des que la Farmàcia Pasteur li indiqui les instruccions.

La devolució de l'import pagat es realitzarà en forma de val de compra o devolució de l'import en el compte de la targeta de crèdit de el client, sempre que el pagament s'hagi realitzat pel TPV Virtual. En el cas que la devolució sigui a través d'un val de compra, l'usuari pot utilitzar per a futures compres.

Si, existint un error tipogràfic en algun dels preus o productes mostrats, algun client hagués pres una decisió de compra basada en aquest error, Farmàcia Pasteur comunicarà el client aquest error, tenint el client la facultat de deixar sense efecte la seva compra sense cap cost per la seva banda o bé adherir-se a les condicions i preu novament comunicades.

La devolució o canvis de productes defectuosos o equivocats, no suposaran cap cost per a l'usuari, inclosos els costos de l'enviament previ. Amb l'excepció de les despeses addicionals derivades de l'enviament a través d'una modalitat de lliurament diferent a la que la Farmàcia Pasteur li ofereixi.