Política de reemborsament

Lusuari té dret de desistiment i devolució. Per fer-ho, s'ha de posar en contacte amb la Farmàcia Pasteur a través de correu electrònic a l'adreça:info@farmaciapasteur.com . Té un termini no superior als set (7) dies hàbils, comptadors a partir de la recepció del producte.

Tal com indica la normativa legal vigent, no s'admet el desistiment i la devolució de cap producte catalogat com a Medicament, a excepció que la causa sigui deguda a una ruptura del producte durant el transport o bé, perquè s'hagi subministrat per error.

No s'admetrà la devolució dels productes precintats que no siguin aptes per ser retornats per raons de seguretat, salut o higiene. Tampoc no es poden tornar els productes que hagin estat desprecintats després de ser lliurats o no es tornin al seu embalatge original (quan el producte estigui en bon estat).

El producte ha de ser enviat amb l'albarà, la factura o el comprovant de compra original, i a càrrec de l'usuari el cost directe de devolució del producte. La devolució es realitzarà, una vegada la Farmàcia Pasteur de laprovació, i envieu les instruccions per a la devolució. La devolució s'ha de fer en un termini màxim de 7 dies, des que la Farmàcia Pasteur us indiqui les instruccions.

La devolució de l'import pagat es farà en forma de val de compra o devolució de l'import al compte de la targeta de crèdit del client, sempre que el pagament l'hagi fet el TPV Virtual. En cas que la devolució sigui a través d'un val de compra, l'usuari el pot fer servir per a compres futures.

Si, existint un error tipogràfic en algun dels preus o productes mostrats, algun client hagués pres una decisió de compra basada en aquest error, Farmàcia Pasteur comunicarà al client aquest error, tenint el client la facultat de deixar sense efecte la compra sense cap cost per la seva banda o bé adherir-se a les condicions i preu novament comunicades.

La devolució o canvis de productes defectuosos o equivocats no suposaran cap cost per a l'usuari, inclosos els costos de l'enviament previ. Amb l'excepció de les despeses addicionals derivades de l'enviament a través d'una modalitat de lliurament diferent de la que la Farmàcia Pasteur us ofereixi.